Contact

Head of Medical Oncology:
Prof. Dr. Dirk Jäger
E-mail

Staff

Univ.-Prof. Dr. med. Dirk Jäger
E-Mail: dirk.jaeger@nct-heidelberg.de

Kirsten Bikowski (Referentin und Leiterin der Abt. Abrechnung)
E-Mail: kirsten.bikowski@nct-heidelberg.de

Dr. rer. nat. Paula Klug (Referentin und Leiterin der klinischen Koordinierungsstelle NCT)
E-Mail: paula.klug@nct-heidelberg.de

Birgit Eberle
Silke Hirsch
Tel.: +49 6221 567229
E-Mail: birgit.eberle@nct-heidelberg.de
E-Mail: silke.hirsch@nct-heidelberg.de

Karin Hale
E-Mail: karin.hale@nct-heidelberg.de

Florine Heine (QM)
E-Mail: florine.heine@med.uni-heidelberg.de

Dr. rer. nat. Reinhard Liebers (Koordinator)
E-Mail: reinhard.liebers@nct-heidelberg.de

Anne Müller (Lotsenkoordinatorin)

E-Mail: anne.mueller@med.uni-heidelberg.de

Ulrich Müller
E-Mail: ulrich.mueller@med.uni-heidelberg.de

Petra Narrog

E-Mail: petra.narrog@nct-heidelberg.de

Katja Stephan-Jug
E-Mail: katja.stephan-jug@med.uni-heidelberg.de

Mi Hyang Zöller
E-Mail: mihyang.zoeller@med.uni-heidelberg.de

Prof. Dr. med. Jürgen Krauss (Sektionsleitung Immuntherapie)
E-Mail: juergen.krauss@nct-heidelberg.de

Dr. med. Anne Katrin Berger

E-Mail: anne.berger@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Mareike Dietrich
E-Mail: mareike.dietrich@med.uni-heidelberg.de

PD Dr. med. Carsten Grüllich (Sektionsleitung Translationale Uro-Onkologie)

E-Mail: carsten.gruellich@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Georg Martin Haag

E-Mail: georgmartin.haag@med.uni-heidelberg.de

Prof. Dr. med. Andreas Schneeweiss
(Sektionsleitung Gynäkologische Onkologie)
E-Mail: andreas.schneeweiss@med.uni-heidelberg.de

PD Dr. Dr. med. Christoph Springfeld (geschäftsführender Oberarzt)

E-Mail: christoph.springfeld@med.uni-heidelberg.de

Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Guy Ungerechts (Ltd. Oberarzt)
E-Mail: guy.ungerechts@nct-heidelberg.de

Prof. Dr. med. Dr. phil. Eva Winkler
E-Mail: eva.winkler@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Leonidas Apostolidis
E-Mail: leonidas.apostolidis@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Christine Barbara Gruen
E-Mail: barbara.gruen@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Athanasios Mavratzas

E-Mail: athanasios.mavratzas@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Jutta Sylvina Schreiber

E-Mail: jutta.schreiber@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Stefanie Zschäbitz
E-Mail: stefanie.zschaebitz@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Niels Halama
E-Mail: niels.halama@nct-heidelberg.de

Dr. med. Christoph Heining
E-Mail: christoph.heining@nct-heidelberg.de

Dr. med. Nicolas Hohmann
E-Mail: nicolas.hohmann@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Kerstin Schmidt
E-Mail: kerstin.schmidt2@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Georgia Christofi
E-Mail: georgia.christofi@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Marc Cinci
E-Mail: marc.cinci@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Elena Czink
E-Mail: elena.czink@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Sebastian Dieter
E-Mail: sebastian.dieter@nct-heidelberg.de

Dr. med. Karl Roland Ehrenberg
E-Mail: roland.ehrenberg@med.uni-heidelberg.de

Nino Fejzibegovic
E-Mail: nino.fejzibegovic@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Carlo Fremd
E-Mail: carlo.fremd@med.uni-heidelberg.de

Daniel Hamberger

E-Mail: daniel.hamberger@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Helene Hofmann

E-Mail: helene.hofmann@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Maximilian Jenzer

E-Mail: maximilian.jenzer@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Jakob Nikolas Kather
E-Mail: jakobnikolas.kather@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Bruno Christian Köhler
E-Mail: bruno.koehler@med.uni-heidelberg.de

Rebecca Kreuter
E-Mail: rebecca.kreuter@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Henrike Möller

E-Mail: henrike.moeller@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Cathleen Nientiedt

E-Mail: cathleen.nientiedt@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Sofia Shah

E-Mail: sofia.shah@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Sarah Janina Scheiwein

E-Mail: sarahjanina.scheiwein@med.uni-heidelberg.de

David Schult
E-Mail: david.schult@med.uni-heidelberg.de

Hans Martin Singh

E-Mail: martin.singh@nct-heidelberg.de

Katharina Sophia Sommer
E-Mail: katharinasophia.sommer@med.uni-heidelberg.de

Cyrill Wehling
E-Mail: cyrill.wehling@med.uni-heidelberg.de

Lena Woydack
E-Mail: lena.woydack@med.uni-heidelberg.de

Markus Hoffmann (Pflegedienstleitung NCT)
E-Mail: MarkusRainer.Hoffmann@med.uni-heidelberg.de

Michaela Majer (Leitung Tagesklinik)
E-Mail: michaela.majer@med.uni-heidelberg.de

Dr. oec. troph. Christiane Decker-Baumann
E-Mail: christiane.decker@med.uni-heidelberg.de

Dipl. Ern. Wiss. Matthias Hoffmann
E-Mail: matthias.hoffmann@med.uni-heidelberg.de

Dipl. oec. troph. Ingeborg Rötzer
E-Mail: ingeborg.roetzer@med.uni-heidelberg.de

Dipl. oec. troph. Harald Wetzel-Fischer
E-Mail: harald.wetzel-fischer@med.uni-heidelberg.de

Annette Riemann-Schuppe (Sekretariat)
E-Mail: annette.riemann-schuppe@med.uni-heidelberg.de

Angelika Schmitt (Sekretariat)
E-Mail: angelika.schmitt@med.uni-heidelberg.de

Jürgen Walther (Leitung NCT Sozialdienst)
E-Mail: juergen.walther@med.uni-heidelberg.de

Eva Lotta Altevogt
E-Mail: evalotta.altevogt@med.uni-heidelberg.de

Ina Gehrmann
E-Mail: ina.gehrmann@med.uni-heidelberg.de

Elena Hemlein
E-Mail: elena.hemlein@med.uni-heidelberg.de

Annabelle Picard
E-Mail: annabelle.picard@med.uni-heidelberg.de

Anne Taubert
E-Mail: anne.taubert@med.uni-heidelberg.de

Anne Weininger

E-Mail: anne.weininger@med.uni-heidelberg.de

Solange Yao
E-Mail: solange.yao@med.uni-heidelberg.de

Heike Wachow (Leitung Case Management)
E-Mail: heike.wachow@med.uni-heidelberg.de

Birgit Allert
E-Mail: birgit.allert@med.uni-heidelberg.de

Cedric Sauer
E-Mail: cedric.sauer@med.uni-heidelberg.de

Renate Wehrle
E-Mail: renate.wehrle@med-uni-heidelberg.de

Heike Wachow (Leitung Stagingzentrale)
E-Mail: heike.wachow@med.uni-heidelberg.de

Ingrid Borchers
E-Mail: ingrid.borchers@med.uni-heidelberg.de

Nicole Gottsleben
E-Mail: nicole.gottsleben@med-uni-heidelberg.de

Nicole Schlegel
E-Mail: nicole.schlegel@med.uni-heidelberg.de

Heike Wachow (Leitung ZPM TK 1)
E-Mail: heike.wachow@med.uni-heidelberg.de

Birgitta Baader
E-Mail: birgitta.baader@med.uni-heidelberg.de

Bianca Grave
E-Mail: bianca.grave@med-uni-heidelberg.de

Heike Schmidt
E-Mail: heike.schmidt@med.uni-heidelberg.de

Heike Wachow (Leitung Patientenzentrum)
E-Mail: heike.wachow@med.uni-heidelberg.de

Sevim Atasoy

E-Mail: sevim.atasoy@med.uni-heidelberg.de

Claudia Brown

E-Mail: claudia.brown@med.uni-heidelberg.de

Gaby Hornberger

E-Mail: gaby.hornberger@med.uni-heidelberg.de

Silke Schneider

E-Mail: silke.schneider@med.uni-heidelberg.de

Heike Wachow (Ambulanzleitung)
E-Mail: heike.wachow@med.uni-heidelberg.de

Alexandra Spatola
E-Mail: alexandra.spatola@med.uni-heidelberg.de

Andrea Vinzens
E-Mail: andrea.vinzens@med.uni-heidelberg.de

Yasmin Wittkowski

E-Mail: yasmin.wittkowski@med.uni-heidelberg.de

Nicole Schlegel
E-Mail: nicole.schlegel@med.uni-heidelberg.de

Forschung

Dr. med. Angel Cid-Arregui (KKE – D120 / D122)
E-Mail: cid@dkfz-Heidelberg.de

Prof. Dr. Ing. Niels Grabe
E-Mail: niels.grabe@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Bruno Köhler
E-Mail: bruno.koehler@med.uni-heidelberg.de

Prof. Dr. med. Jürgen Krauss
E-Mail: juergen.krauss@nct-heidelberg.de

PD Dr. med. Frank Momburg (KKE – D120 / D121)
E-Mail: f.momburg@dkfz.de

Prof. Dr. phil. Dr. med. Eva Winkler
E-Mail: Eva.Winkler@med.uni-heidelberg.de

PD Dr. phil. Joachim Wiskemann
E-Mail: joachim.wiskemann@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Niels Halama
E-Mail: niels.halama@med.uni-heidelberg.de

Dr. phil. nat. Inka Zörnig
E-Mail: inka.zoernig@nct-heidelberg.de

Pornpimol Charoentong, Ph.D. (AG Jäger)
E-Mail: pornpimol.charoentong@nct-heidelberg.de

Dr. med. Dr. rer. nat. Christine E. Engeland
(AG Ungerechts)
E-Mail: christine.engeland@nct-heidelberg.de

Dr.  med. Sabine Eismann
(AG Jäger)
E-Mail: sabine.eismann@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Silke Grauling-Halama
(AG Jäger)
E-Mail: silke.grauling-halama@nct-heidelberg.de

Dr. med. Niels Halama
(AG Jäger)
E-Mail: Niels.Halama@med.uni-heidelberg.de

Dr. phil. nat. Mareike Hampel
(AG Jäger)
E-Mail: mareike.hampel@nct-heidelberg.de

Dr. Zhiqin Huang, Ph.D.
(AG Jäger / KKE - D120)
E-Mail: zhiqin.huang@nct-heidelberg.de

Bénédicte Lenoir, Ph.D. (AG Jäger)
E-Mail: benedicte.lenoir@med.uni-heidelberg.de

Dr. sc. hum. Katja Laryionava
(AG Winkler)
E-Mail: Katsiaryna.Laryionava@med.uni-heidelberg.de

Dr. phil. Katja Mehlis (AG Winkler)
E-Mail: katja.mehlis@med.uni-heidelberg.de

Dr. Rodrigo Rojas Moraleda, Ph.D. (AG Jäger / KKE - D120)
E-Mail: rodrigo.moraleda@nct-heidelberg.de

Dr. Alexander Rölle, Ph.D. (AG Momburg / KKE - D120 / D121)
E-Mail: alexander.roelle@nct-heidelberg.de

Dr. rer. nat. Anna-Lena Scherr (AG Köhler)
E-Mail: anna-lena.scherr@nct-heidelberg.de

Dr. phil. Christoph Schickhardt
(AG Winkler)
E-Mail: Christoph.Schickhardt@med.uni-heidelberg.de

Dr. rer. nat. Patrick Schmidt (AG Jäger)
E-Mail: patrick.schmidt@nct-heidelberg.de

Dr. Meggy Suarez-Carmona, Ph.D.
(AG Jäger)
E-Mail: meggy.suarez-carmona@nct-heidelberg.de

Dr. nat. med. Silke Uhrig-Schmidt (AG Jäger)
E-Mail: silke.uhrig-schmidt@nct-heidelberg.de

Dr. Nek Valous, Ph.D. (AG Jäger / KKE - D120)
E-Mail: nek.valous@nct-heidelberg.de

Dr. phil. nat. Inka Zörnig (AG Jäger)
E-Mail: inka.zoernig@nct-heidelberg.de

Konrad Rolf Becker, cand. med. (AG Köhler)
E-Mail: konradrolf.becker@nct-heidelberg.de

Aileen Berger, cand. rer.nat.
(AG Jäger / KKE – D120)
E-Mail: aileen.berger@nct-heidelberg.de

Anna Berthel, cand. rer. nat.
(AG Jäger / KKE - D120)
E-Mail: anna.berthel@nct-heidelberg.de

Alex Borozan, cand med.
(AG Cid-Arregui / KKE – D122)
E-Mail: a.borozan@dkfz-heidelberg.de

Natalie Garg, cand. rer. nat.
(AG Krauss / KKE – D120)
E-Mail: natalie.braun@med.uni-heidelberg.de

Valentino De Leo cand. rer. nat.
(AG Krauss)
E-Mail: valentino.deleo@med.uni-heidelberg.de

Christin Elßner, cand. rer. nat. (AG Köhler/Schulze-Bergkamen)
E-Mail: christin.elssner@nct-heidelberg.de

Márcia Figueiredo Gonçalves, cand. sc. hum.
(AG Momburg / KKE – D121)
E-Mail: m.goncalves@dkfz-heidelberg.de

Lars Ismail, cand.med.
(AG Köhler/Schulze-Bergkamen)
E-Mail: lars.ismail@nct-heidelberg.de

Adam Jassowicz
(AG Köhler)
E-Mail: adam.jassowicz@nct-heidelberg.de

Stephan Lorenz, cand. med.
(AG Köhler/Schulze-Bergkamen)
E-Mail: stephan.lorenz@nct-heidelberg.de

Stefano Malvestiti, cand. med.
(AG Jäger)
E-Mail: stefano.malvestiti@nct-heidelberg.de

Marten Meyer, cand. rer.nat. (AG Momburg / KKE – D121)
E-Mail: marten.meyer@dkfz-heidelberg.de

Moritz Niesert, cand. med.
(AG Krauss)
E-Mail: moritz.niesert@med.uni-heidelberg.de

Narges Seyfizadeh, cand. sc.hum.
(AG Krauss)
E-Mail: narges.seyfizadeh@nct-heidelberg.de

Daniel Thomas (AG Krauss)
E-Mail: daniel.thomas@med.uni-heidelberg.de

Nina Bougatf, cand. sc. hum. (Med. Informatik)
E-Mail: nina.bougatf@med.uni-heidelberg.de

Daniel Browne (AG Halama)
E-Mail: daniel.browne@bioquant.uni-heidelberg.de

Dipl.-Soz. Sandra Fernau
(AG Winkler)
E-Mail: sandra.fernau@med.uni-heidelberg.de

Monika Hexel (AG Krauss)
E-Mail: monika.hexel@med.uni-heidelberg.de

David Merry, cand. phil. (AG Winkler)
E-Mail: david.merry@med.uni-heidelberg.de

Sebastian Schleidgen M.A.
(AG Winkler)
E-Mail: sebastian.schleidgen@uni-heidelberg.de

Jessica Albert (AG Ungerechts)
E-Mail: jessica.albert@nct-heidelberg.de

Jürgen Beneke (AG Grabe)
E-Mail: juergen.beneke@bioquant.uni-heidelberg.de

Nadja Bulbuc
(AG Momburg / KKE D121)
E-Mail: n.bulbuc@dkfz-heidelberg.de

Christiane Christ
(AG Krauss)
E-Mail: christiane.christ@med.uni-heidelberg.de

Claudia Ernst (AG Grabe / KKE - D120)
E-Mail: claudia.ernst@bioquant.uni-heidelberg.de

Rosa Eurich (AG Jäger / KKE - D120)
E-Mail: rosa.eurich@med-heidelberg.de

Evelyn Exner (AG Krauss / KKE - D120)
E-Mail: evelyn.exner@nct-heidelberg.de

Jutta Funk
(AG Jäger)
E-Mail: jutta.funk@med.uni-heidelberg.de

Dipl. Ing. Biotech. Isabella Gosch (AG Jäger)
E-Mail: Isabella.Gosch@nct-heidelberg.de

Monika Hexel (AG Krauss)
E-Mail: monika.hexel@med.uni-heidelberg.de

Petra Hill
(AG Jäger)
E-Mail: petra.hill@med.uni-heidelberg.de

Birgit Hoyler (Labor Springfeld)
E-Mail: birgit_hoyler@med.uni-heidelberg.de

Iris Kaiser (AG Jäger)
E-Mail: iris.kaiser@med.uni-heidelberg.de

Alexandra Krauthoff (AG Grabe)
E-Mail: alexandra.krauthoff@bioquant.uni-heidelberg.de

Sarina Losch (AG Halama)
E-Mail: sarina.losch@med.uni-heidelberg.de

Claudia Luckner-Minden
(AG Jäger)
E-Mail: claudia.luckner-minden@nct-heidelberg.de

Stefanie Martinache (AG Halama)
E-Mail: stefanie.martinache@med.uni-heidelberg.de

Ulrike Prüfer
(AG Jäger)
E-Mail: ulrike.pruefer@med.uni-heidelberg.de

Nathalie Schmitt
(AG Köhler)
E-Mail: nathalie.schmitt@nct-heidelberg.de

Alexandra Tuch
(AG Jäger / KKE - D120)
E-Mail: alexandra.tuch@nct-heidelberg.de

Jana Wolf (AG Jäger – KKE D120)
E-Mail: jana.wolf@nct-heidelberg.de

Claudia Ziegelmeier
(AG Jäger)
E-Mail: claudia.ziegelmeier@nct-heidelberg.de

PD Dr. phil. Joachim Wiskemann (Gruppenleiter)

Prof. Dr. phil. Friederike Rosenberger
(stellvertretende Gruppenleiterin)

Petra Armbrust
(Studienassistentin)

Marcel Bannasch
(Physiotherapeut, Sportwissenschaftler)

Beate Biazeck
(Koordinatorin Netzwerk OnkoAktiv)

Christine Boos
(Studienassistentin)

Dorothea Clauss
(Sportwissenschaftlerin)

Anne Deisenroth
(Doktorandin / Sportwissenschaftlerin)

Corinna Henke, cand. phil. (Doktorandin / Sportwissenschaftlerin)

Paula Amelie Hoffmann
(Auszubildende Gesundheitsmanagement)

Max Köppel
(Sportwissenschaftler / Hiwi)

Dr. phil. Rea Maria Kühl
(AG Wiskemann / Sportwissenschaftlerin)

Matthias Limbach
(Doktorand / Sportwissenschaftler)

Jana Müller
(AG Wiskemann/Sportwissenschaftlerin)

Jean-Luc Paratte
(Sport- und Physiotherapeut)

Kathrin Schlüter
(Doktorandin / Sportwissenschaftlerin)

Justine Schneider
(Doktorandin / Sportwissenschaftlerin)

Christina Titz
(Doktorandin / Sportwissenschaftlerin)

Angeliki Tsiouris
(Psychologin)

Prof. Dr. med. Hartmut Goldschmidt (Oberarzt)
E-Mail: hartmut.goldschmidt@med.uni-heidelberg.de

Dr. rer. nat. Annemarie Angerer

E-Mail: annemarie.angerer@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Uta Bertsch
E-Mail: uta.bertsch@med.uni-heidelberg.de

Annette Hluzek (Sekretariat)
E-Mail: annette.hluzek@med.uni-heidelberg.de

Katja Weisert (Sekretariat)
E-Mail: katja.weisert@med.uni-heidelberg.de