Ansprechpartner

Abteilungsleitung:
Prof. Dr. Dirk Jäger
E-Mail

Mitarbeiter

Univ.-Prof. Dr. med. Dirk Jäger
E-Mail: dirk.jaeger@nct-heidelberg.de

Kirsten Bikowski
E-Mail: kirsten.bikowski@nct-heidelberg.de

Dr. rer. nat. Paula Klug 
E-Mail: paula.klug@nct-heidelberg.de

Birgit Eberle
Silke Hirsch
Tel.: +49 6221 567229
E-Mail: birgit.eberle@nct-heidelberg.de
E-Mail: silke.hirsch@nct-heidelberg.de

Karin Hale
E-Mail: karin.hale@nct-heidelberg.de

Jan Höger
E-Mail: jan.hoeger@med.uni-heidelberg.de

Dr. rer. nat. Reinhard Liebers (Koordinator)
E-Mail: r.liebers@dkfz-heidelberg.de

Petra Narrog

E-Mail: petra.narrog@nct-heidelberg.de

Annette Opgenorth
E-Mail: annette.opgenorth@med.uni-heidelberg.de

Katja Stephan-Jug
E-Mail: katja.stephan-jug@med.uni-heidelberg.de

Prof. Dr. med. Jürgen Krauss (Ltd. Oberarzt, Sektionsleitung Immuntherapie)
E-Mail: juergen.krauss@nct-heidelberg.de

Dr. med. Anne Katrin Berger

E-Mail: anne.berger@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Mareike Dietrich
E-Mail: mareike.dietrich@med.uni-heidelberg.de

PD Dr. med. Carsten Grüllich (Sektionsleitung Translationale Uroonkologie)

E-Mail: carsten.gruellich@nct-heidelberg.de

Dr. med. Georg Martin Haag

E-Mail: georgmartin.haag@med.uni-heidelberg.de

PD Dr. Dr. med. Christoph Springfeld

E-Mail: christoph.springfeld@med.uni-heidelberg.de

Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Guy Ungerechts
E-Mail: guy.ungerechts@nct-heidelberg.de

Prof. Dr. med. Dr. phil. Eva Winkler
E-Mail: eva.winkler@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Leonidas Apostolidis
E-Mail: leonidas.apostolidis@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Christine Barbara Gruen
E-Mail: barbara.gruen@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Athanasios Mavratzas

E-Mail: athanasios.mavratzas@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Jutta Sylvina Schreiber

E-Mail: jutta.schreiber@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Georgia Christofi
E-Mail: georgia.christofi@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Elena Czink
E-Mail: elena.czink@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Sebastian Dieter
E-Mail: sebastian.dieter@nct-heidelberg.de

Dr. med. Karl Roland Ehrenberg
E-Mail: roland.ehrenberg@med.uni-heidelberg.de

Nino Fejzibegovic
E-Mail: nino.fejzibegovic@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Carlo Fremd
E-Mail: carlo.fremd@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Stefan Gröschel
E-Mail: stefan.groeschel@nct-heidelberg.de

Dr. med. Niels Halama
E-Mail: niels.halama@nct-heidelberg.de

Daniel Hamberger

E-Mail: daniel.hamberger@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Helene Hofmann

E-Mail: helene.hofmann@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Nicolas Hohmann
E-Mail: nicolas.hohmann@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Maximilian Jenzer

E-Mail: maximilian.jenzer@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Jakob Nikolas Kather
E-Mail: jakobnikolas.kather@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Bruno Christian Köhler
E-Mail: bruno.koehler@med.uni-heidelberg.de

Rebecca Kreuter
E-Mail: rebecca.kreuter@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Henrike Möller
E-Mail: henrike.moeller@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Cathleen Nientiedt

E-Mail: cathleen.nientiedt@med.uni-heidelberg.de

Karl Petri

E-Mail: karl.petri@nct-heidelberg.de

Dr. med. Sarah Janina Scheiwein
E-Mail: sarahjanina.scheiwein@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Kerstin Schmidt
E-Mail: kerstin.schmidt2@med.uni-heidelberg.de

Hans Martin Singh
E-Mail: martin.singh@nct-heidelberg.de

Katharina Sophia Sommer
E-Mail: katharinasophia.sommer@med.uni-heidelberg.de

Cyrill Wehling
E-Mail: cyrill.wehling@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Stefanie Zschäbitz

E-Mail: stefanie.zschaebitz@med.uni-heidelberg.de

Markus Hoffmann (Pflegedienstleitung NCT)
E-Mail: MarkusRainer.Hoffmann@med.uni-heidelberg.de

Michaela Majer (Leitung Tagesklinik)
E-Mail: michaela.majer@med.uni-heidelberg.de

Dr. oec. troph. Christiane Decker-Baumann
E-Mail: christiane.decker@med.uni-heidelberg.de

Dipl. Ern. Wiss. Matthias Hoffmann
E-Mail: matthias.hoffmann@med.uni-heidelberg.de

Dipl. oec. troph. Ingeborg Rötzer
E-Mail: ingeborg.roetzer@med.uni-heidelberg.de

Dipl. oec. troph. Harald Wetzel-Fischer
E-Mail: harald.wetzel-fischer@med.uni-heidelberg.de

Annette Riemann-Schuppe (Sekretariat)
E-Mail: annette.riemann-schuppe@med.uni-heidelberg.de

Angelika Schmitt (Sekretariat)
E-Mail: angelika.schmitt@med.uni-heidelberg.de

Dr. phil. Joachim Wiskemann (Gruppenleiter)
E-Mail: joachim.wiskemann@nct-heidelberg.de

Prof. Dr. phil. Friederike Scharhag-Rosenberger (stellvertretende Gruppenleiterin)
E-Mail: friederike.scharhag-rosenberger@nct-heidelberg.de

Marcel Bannasch (Physiotherapeut, Sportwissenschaftler)
E-Mail: marcel.bannasch@nct-heidelberg.de

Beate Biazeck (Koordinatorin Netzwerk OnkoAktiv)
E-Mail: beate.biazeck@nct-heidelberg.de

Dorothea Clauss (Sportwissenschaftlerin)
E-Mail: dorothea.clauss@nct-heidelberg.de

Paula Amelie Hoffmann (Auszubildende Gesundheitsmanagement)
E-Mail: paula.hoffmann@nct-heidelberg.de

Lena Kempf (Physiotherapeutin)

E-Mail: lena.kempf@nct-heidelberg.de

Dr. phil. Rea Maria Kühl (AG Wiskemann / Sportwissenschaftlerin)
E-Mail: rea.kuehl@nct-heidelberg.de

Jean-Luc Paratte
(Sport- und Physiotherapeut)
E-Mail: jean-luc.paratte@nct-heidelberg.de

Jürgen Walther (Leitung NCT Sozialdienst)
E-Mail: juergen.walther@med.uni-heidelberg.de

Eva Lotta Altevogt
E-Mail: evalotta.altevogt@med.uni-heidelberg.de

Ina Gehrmann
E-Mail: ina.gehrmann@med.uni-heidelberg.de

Elena Hemlein
E-Mail: elena.hemlein@med.uni-heidelberg.de

Anne Taubert
E-Mail: anne.taubert@med.uni-heidelberg.de

Maike Vesely
E-Mail: maike.vesely@med.uni-heidelberg.de

Anne Weininger
E-Mail: anne.weininger@med.uni-heidelberg.de

Heike Wachow (Leitung Case Management)
E-Mail: heike.wachow@med.uni-heidelberg.de

Birgit Allert
E-Mail: birgit.allert@med.uni-heidelberg.de

Cedric Sauer
E-Mail: cedric.sauer@med.uni-heidelberg.de

Renate Wehrle
E-Mail: renate.wehrle@med-uni-heidelberg.de

Heike Wachow (Leitung Patientenzentrum)
E-Mail: heike.wachow@med.uni-heidelberg.de

Sevim Atasoy

E-Mail: sevim.atasoy@med.uni-heidelberg.de

Claudia Brown

E-Mail: claudia.brown@med.uni-heidelberg.de

Gaby Hornberger

E-Mail: gaby.hornberger@med.uni-heidelberg.de

Silke Schneider

E-Mail: silke.schneider@med.uni-heidelberg.de

Heike Wachow (Ambulanzleitung)
E-Mail: heike.wachow@med.uni-heidelberg.de

Alexandra Spatola
E-Mail: alexandra.spatola@med.uni-heidelberg.de

Andrea Vinzens
E-Mail: andrea.vinzens@med.uni-heidelberg.de

Yasmin Wittkowski

E-Mail: yasmin.wittkowski@med.uni-heidelberg.de

Nicole Schlegel
E-Mail: nicole.schlegel@med.uni-heidelberg.de

Team Medizinische Onkologie:

Margit Peters-Hornig (Leitende Studienkoordinatorin)
E-Mail: margit.peters-hornig@med.uni-heidelberg.de

Martina Busacker-Scharpff
E-Mail: martina.busacker-scharpff@med.uni-heidelberg.de

Stefanie Hofmann
E-Mail: stefanie.hofmann@med.uni-heidelberg.de

Lisa Michel
E-Mail: lisa.michel@med.uni-heidelberg.de

Julia Weck
E-Mail: julia.weck@med.uni-heidelberg.de

Cornelia Wurster
E-Mail: cornelia.wurster@med.uni-heidelberg.de

Team Sektion Klinische Immuntherapie:

Ulrike Boose
E-Mail: ulrike.boose@med.uni-heidelberg.de

Anette Manka-Stuhlik (Studienkoordinatorin)
E-Mail: anette.manka-stuhlik@med.uni-heidelberg.de

Sonja Völker

E-Mail: sonja.voelker@med.uni-heidelberg.de

Sarah Williams
E-Mail: sarah.williams2@med.uni-heidelberg.de

Forschung

Dr. med. Angel Cid-Arregui (KKE – D120 / D122)
E-Mail: cid@dkfz-Heidelberg.de

Prof. Dr. Ing. Niels Grabe
E-Mail: niels.grabe@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Bruno Köhler
E-Mail: bruno.koehler@med.uni-heidelberg.de

Prof. Dr. med. Jürgen Krauss
E-Mail: juergen.krauss@nct-heidelberg.de

PD Dr. med. Frank Momburg (KKE – D120 / D121)
E-Mail: f.momburg@dkfz.de

Prof. Dr. med. Henning Schulze-Bergkamen     
  
E-Mail: henning.schulze@med.uni-heidelberg.de

Prof. Dr. phil. Dr. med. Eva Winkler
E-Mail: Eva.Winkler@med.uni-heidelberg.de

Dr. phil. Joachim Wiskemann
E-Mail: joachim.wiskemann@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Niels Halama
E-Mail: niels.halama@med.uni-heidelberg.de

Dr. phil. nat. Inka Zörnig
E-Mail: inka.zoernig@nct-heidelberg.de

Pornpimol Charoentong, Ph.D. (AG Jäger)
E-Mail: pornpimol.charoentong@nct-heidelberg.de

Dr. med. Silke Grauling-Halama
(AG Jäger)
E-Mail: silke.grauling-halama@nct-heidelberg.de

Dr. med. Niels Halama
(AG Jäger)
E-Mail: Niels.Halama@med.uni-heidelberg.de

Dr. phil. nat. Mareike Hampel
(AG Jäger)
E-Mail: mareike.hampel@nct-heidelberg.de

Dr. Zhiqin Huang, PhD
(AG Jäger / KKE - D120)
E-Mail: zhiqin.huang@nct-heidelberg.de

Dr. Mostafa Jarahian, Ph.D.
(AG Jäger / KKE - D 120)
E-Mail: m.jarahian@dkfz-heidelberg.de

Dr. phil. Rea Maria Kühl
(AG Wiskemann / Sportwissenschaftlerin)
E-Mail:
rea.kuehl@nct-heidelberg.de

Dr. sc. hum. Katja Laryionava
(AG Winkler)
E-Mail: Katsiaryna.Laryionava@med.uni-heidelberg.de

Dr. phil. Katja Mehlis (AG Winkler)
E-Mail: katja.mehlis@med.uni-heidelberg.de

Dr. Rodrigo Rojas Moraleda, Ph.D. (AG Jäger / KKE - D120)
E-Mail: rodrigo.moraleda@nct-heidelberg.de

Dr. Alexander Rölle, Ph.D. (AG Momburg / KKE - D120 / D121)
E-Mail: a.roelle@dkfz.de

Dr. rer. nat. Anna-Lena Scherr (AG Köhler/Schulze-Bergkamen)
E-Mail: anna-lena.scherr@nct-heidelberg.de

Dr. phil. Christoph Schickhardt
(AG Winkler)
E-Mail: Christoph.Schickhardt@med.uni-heidelberg.de

Dr. rer. nat. Patrick Schmidt (AG Jäger)
E-Mail: patrick.schmidt@nct-heidelberg.de

Dr. Meggy Suarez-Carmona, Ph.D.
(AG Jäger)
E-Mail: meggy.suarez-carmona@nct-heidelberg.de

Dr. nat. med. Silke Uhrig-Schmidt (AG Jäger)
E-Mail: silke.uhrig-schmidt@nct-heidelberg.de

Dr. Nek Valous, Ph.D. (AG Jäger / KKE - D120)
E-Mail: nek.valous@nct-heidelberg.de

Dr. phil. nat. Inka Zörnig (AG Jäger)
E-Mail: inka.zoernig@nct-heidelberg.de

Konrad Rolf Becker, cand. med. (AG Köhler/Schulze-Bergkamen)
E-Mail: konradrolf.becker@nct-heidelberg.de

Aileen Berger, cand. rer.nat.
(AG Jäger / KKE – D120)
E-Mail: aileen.berger@nct-heidelberg.de

Anna Berthel, cand. rer. nat.
(AG Jäger / KKE - D120)
E-Mail: anna.berthel@nct-heidelberg.de

Natalie Braun, cand. rer. nat.
(AG Krauss / KKE – D120)
E-Mail: natalie.braun@med.uni-heidelberg.de

Valentino De Leo cand. rer. nat.
(AG Krauss)
E-Mail: valentino.deleo@med.uni-heidelberg.de

Anne Deisenroth
(AG Wiskemann/Sportwissenschaftlerin)
E-Mail: anne.hadamofsky@med.uni-heidelberg.de

Christin Elßner, cand. rer. nat. (AG Köhler/Schulze-Bergkamen)
E-Mail: christin.elssner@nct-heidelberg.de

Márcia Figueiredo Gonçalves, cand. sc. hum.
(AG Momburg / KKE – D121)
E-Mail: m.goncalves@dkfz-heidelberg.de

Corinna Henke, cand. phil.
(AG Wiskemann/Sportwissenschaftlerin)
E-Mail: corinna.henke@nct-heidelberg.de

Lars Ismail, cand.med.
(AG Köhler/Schulze-Bergkamen)
E-Mail: lars.ismail@nct-heidelberg.de

Adam Jassowicz
(AG Köhler)
E-Mail: adam.jassowicz@nct-heidelberg.de

Matthias Limbach
(AG Wiskemann/Sportwissenschaftler)
E-Mail: matthias.limbach@nct-heidelberg.de

Stephan Lorenz, cand. med.
(AG Köhler/Schulze-Bergkamen)
E-Mail: stephan.lorenz@nct-heidelberg.de

Stefano Malvestiti, cand. med.
(AG Jäger)
E-Mail: stefano.malvestiti@nct-heidelberg.de

Marten Meyer, cand. rer.nat. (AG Momburg / KKE – D121)
E-Mail: marten.meyer@dkfz-heidelberg.de

Jana Müller (AG Wiskemann/Sportwissenschaftlerin)
E-Mail: jana.mueller@nct-heidelberg.de

Moritz Niesert, cand. med.
(AG Krauss)
E-Mail: moritz.niesert@med.uni-heidelberg.de

Kathrin Schlüter (AG Wiskemann/Sportwissenschaftlerin)
E-Mail: kathrin.schlueter@nct-heidelberg.de

Justine Schneider
(AG Wiskemann/Sportwissenschaftlerin)
E-Mail: justine.schneider@nct-heidelberg.de

Christina Titz (AG Wiskemann/Sportwissenschaftlerin)
E-Mail: christina.diepold@med.uni-heidelberg.de

Angeliki Tsiouris
(AG Wiskemann/Psychologin)
E-Mail: angeliki.tsiouris@nct-heidelberg.de

Nina Bougatf, cand. sc. hum. (Med. Informatik)
E-Mail: nina.bougatf@med.uni-heidelberg.de

Dipl.-Soz. Sandra Fernau
(AG Winkler)
E-Mail: sandra.fernau@med.uni-heidelberg.de

Monika Hexel (AG Krauss)
E-Mail: monika.hexel@med.uni-heidelberg.de

Rea Maria Kühl
(AG Wiskemann/ Sportwissenschaftlerin)                    
E-Mail: rea.kuehl@nct-heidelberg.de

Sebastian Schleidgen M.A. (AG Winkler)
E-Mail: sebastian.schleidgen@uni-heidelberg.de

Jessica Albert (AG Ungerechts)
E-Mail: jessica.albert@nct-heidelberg.de

Nadja Bulbuc (AG Momburg / KKE D121)
E-Mail: n.bulbuc@dkfz-heidelberg.de

Christiane Christ
(AG Krauss)
E-Mail: christiane.christ@med.uni-heidelberg.de

Claudia Ernst (AG Grabe / KKE - D120)
E-Mail: claudia.ernst@bioquant.uni-heidelberg.de

Rosa Eurich (AG Jäger / KKE - D120)
E-Mail: rosa.eurich@med-heidelberg.de

Evelyn Exner (AG Krauss / KKE - D120)
E-Mail: evelyn.exner@nct-heidelberg.de

Jutta Funk
(AG Jäger)
E-Mail: jutta.funk@med.uni-heidelberg.de

Dipl. Ing. Biotech. Isabella Gosch (AG Jäger)
E-Mail: Isabella.Gosch@nct-heidelberg.de

Anita Heinzelmann (AG Jäger)
E-Mail: anita.heinzelmann@nct-heidelberg.de

Monika Hexel (AG Krauss)
E-Mail: monika.hexel@med.uni-heidelberg.de

Petra Hill
(AG Jäger)
E-Mail: petra.hill@med.uni-heidelberg.de

Birgit Hoyler (Labor Springfeld)
E-Mail: birgit_hoyler@med.uni-heidelberg.de

Iris Kaiser (AG Jäger)
E-Mail: iris.kaiser@med.uni-heidelberg.de

Alexandra Krauthoff (AG Grabe)
E-Mail: alexandra.krauthoff@bioquant.uni-heidelberg.de

Claudia Luckner-Minden (AG Jäger)
E-Mail: claudia.luckner-minden@nct-heidelberg.de

Ulrike Prüfer (AG Jäger)
E-Mail: ulrike.pruefer@med.uni-heidelberg.de

Alexandra Tuch
(AG Jäger / KKE - D120)
E-Mail: alexandra.tuch@nct-heidelberg.de

Jana Wolf (AG Jäger – KKE D120)
E-Mail: jana.wolf@nct-heidelberg.de

Claudia Ziegelmeier
(AG Jäger)
E-Mail: claudia.ziegelmeier@nct-heidelberg.de

Dr. phil. Joachim Wiskemann (Gruppenleiter)
E-Mail: joachim.wiskemann@nct-heidelberg.de

Prof. Dr. phil. Friederike Scharhag-Rosenberger (stellvertretende Gruppenleiterin)
E-Mail: friederike.scharhag-rosenberger@nct-heidelberg.de

Petra Armbrust (Studienassistentin)
E-Mail: petra.armbrust@nct-heidelberg.de

Marcel Bannasch (Physiotherapeut, Sportwissenschaftler)
E-Mail: marcel.bannasch@nct-heidelberg.de

Beate Biazeck (Koordinatorin Netzwerk OnkoAktiv)
E-Mail: beate.biazeck@nct-heidelberg.de

Christine Boos (Studienassistentin)
E-Mail: christine.boos@nct-heidelberg.de

Dorothea Clauss (Sportwissenschaftlerin)
E-Mail: dorothea.clauss@nct-heidelberg.de

Paula Amelie Hoffmann (Auszubildende Gesundheitsmanagement)
E-Mail: paula.hoffmann@nct-heidelberg.de

Dr. phil. Rea Maria Kühl
(AG Wiskemann / Sportwissenschaftlerin)
E-Mail: rea.kuehl@nct-heidelberg.de

Rahel Weber
(FSJ/HiWi)
E-Mail: Onko.Praktikant@med.uni-heidelberg.de

Prof. Dr. med. Hartmut Goldschmidt (Oberarzt)
E-Mail: hartmut.goldschmidt@med.uni-heidelberg.de

Dr. rer. nat. Annemarie Angerer

E-Mail: annemarie.angerer@med.uni-heidelberg.de

Dr. med. Uta Bertsch
E-Mail: uta.bertsch@med.uni-heidelberg.de

Annette Hluzek (Sekretariat)
E-Mail: annette.hluzek@med.uni-heidelberg.de

Katja Weisert (Sekretariat)
E-Mail: katja.weisert@med.uni-heidelberg.de